Litteratur ...
   

 

Profil | Terapi | Kurser | Foredrag | Pris | Litteratur | Link | Kontakt

Publikationer
Bøger:
Skov, V. (1991). Det skabende menneske. Kbh. Forlaget Munksgaard
Skov, V. (1998). Helteudvikling. Vejle. Forlaget Marcus
Skov, V. (2003). Glaskunst. Vejle. Forlaget Marcus
Skov, V. (2009). Kunstterapi. Vejle. Forlaget Marcus
Skov, V. (2015). Integrative Art Therapy and Depression. A Transformative
Approach. London. Jessica Kingsley
Artikler:
Skov, V. (2010): Kunstterapi og hjerneforskning. (Tidsskrift for Psykoterapi, nr. 3)
Skov, V. (2013). Kunstterapeutisk Supervision: Med fokus på Individuationsprocesser.
I Kunstneriske medier i supervision af psykoterapi. Indsigt og vitalitet.
Red. Inge Nygaard Pedersen. Aalborg Universitets forlag, 2013
Skov, V. & Pedersen I. N. (2014): Art Therapy: Psychological Creativity in the Healing of Mild Depression i Academic Quarter, Vol. 09 (12) 2014 – p. 363 – 375 Af Vibeke Skov & Inge Nygaard Pedersen
Skov, V. (2015): Clinical Methodology in Jungian Art Therapy. I Rivista di Psicologia Analitica. Italia
Skov, V. (2015): Kunstterapi som forebyggelse mod depression. (Tidsskrift for Psykoterapi nr. 1)
Skov, V. (2016): Etik i Psykoterapi. (Tidsskrift for Psykoterapi nr. 2)
Ph.d. afhandling: Art Therapy: Prevention against the Development of Depression
Kan downloades gratis her: https://kunstterapi.dk/videncenter/boeger/
Artikler kan downloades her: fikt.dk/publikationer/artikler/

 

Vibeke Skov  |  Engelsholmvej 10  |  7182 Bredsten  |  Telefon: 2614 9544  |  Mail: kunstterapi@kunstterapi.dk